Вівторок, 18.05.2021, 04:40

Ви увійшли як Гость | Група "Гости" | RSS

Головна | Правила прийому | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Категорії розділу

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Перелік тем конкурсних випробувань для випускників 4-х класів
Математика
1. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомих компонентів дій.
2. Приклади на обчислення (порядок виконання дій).
3. Розв'язування задач (задачі на рух; задачі на знаходження частини від числа; задачі на знаходження площі та периметра геометричних фігур).
4. Цікаві задачі на логічне мислення.

Українська мова

1. Речення. Однорідні члени речення. Зв'язок між усіма членами речення.
2. Частини мови.
3. Будова слова.
4. Синоніми та антоніми. Пряме і переносне значення слів.
5. Звукопис (звуко-буквенний аналіз слів).
Правила прийому учнів до гімназії 


Гімназія – середній загальноосвітній заклад другого-третього ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.

1. Загальні положення


1.1. Прийом учнів до гімназії здійснюється на умовах конкурсного відбору  відповідно до "Інструкції про організацію та діяльність гімназії", затвердженої наказом Міністерства освіти України №217 від 20.07.1995р., "Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл”, затвердженої наказом Міністерства освіти України №389 від 19.06.2003р., ”Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №660 (660-93-п) від 19.08.1993р. і на підставі Статуту гімназії №179 м.Києва та з метою задоволення потреб дитини в загальній базовій освіті з урахуванням її індивідуальних особливостей і природних обдарувань.

1.2. Умови конкурсного відбору розробляються адміністрацією гімназії,  виносяться на обговорення педагогічної ради, схвалюються нею та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь учні, незалежно від їх місця проживання.

1.4. До 1(5)-го класу гімназія приймає випускників початкової загальноосвітньої школи; до 6-11 класів здійснюється додатковий набір в разі необхідності.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.6. Всі вступники користуються рівними правами.

2. Організація конкурсу

2.1. Враховуючи, що для навчання в гімназії необхідно мати певний обсяг знань та особистих якостей, прийом до гімназії здійснюється за результатами конкурсного відбору. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Умови і терміни проведення конкурсу розміщуються в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома батьків в обов’язковому порядку через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Для участі в конкурсному відборі діти подають особисту заяву ( для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють) на ім’я директора гімназії, табель успішності. Учні, які вступають до 10-го класу, подають свідоцтво про базову загальну середню освіту, копії грамот призерів Всеукраїнських предметних олімпіад, дипломів та інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають творчі досягнення.

2.3. Конкурсні випробування проводяться лише після закінчення навчального року у червні місяці. Дати конкурсних випробувань визначаються директором гімназії. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання в серпні, але не пізніше, ніж за тиждень до початку навчального року  за таких самих умов, як і основний. До участі в конкурсних випробуваннях допускаються всі бажаючі.

2.4. Прийом заяв для участі в конкурсі проводиться після закінчення   навчання. 
          
2.5. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.6. Зарахування проводиться за результатами  конкурсних випробувань не пізніше 20 червня поточного року.

2.7. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі з таких предметів:
      для учнів 5-8-х класів:
       а ) українська мова;
       в) математика.
     для учнів 9-11-х класів:
        а) англійська мова:
        б) математика.


3. Проведення конкурсу

3.1. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник із навчально-виховної роботи. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог.

3.2. Для кожної дисципліни створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії. Склад предметних комісій затверджується наказом директора гімназії. Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій.

3.3. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких  має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються адміністрацією гімназії та головами МО, затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації і зберігаються у директора гімназії у запечатаному конверті, який відкривається в день проведення конкурсного відбору в присутності членів предметної комісії та учнів.

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Для проведення письмової роботи учням видається папір зі штампом гімназії, причому передбачається, що першу сторінку буде відділено від письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у директора гімназії протягом  року.

3.6. Конкурсні випробування в гімназії розпочинаються о 10.00. Тривалість написання вступниками письмових робіт становить 45 хвилин.

3.7. Не пізніше, як за два тижні до проведення конкурсу оголошується перелік тем, за якими буде проводиться конкурс.

3.8. Результати конкурсу оформлюються у вигляді протоколу відповідної предметної комісії і оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх учасників не пізніше, ніж через три дні після проведення цих випробувань. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення. Протоколи предметних та конкурсних комісій зберігаються в тому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації.

3.9. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до гімназії.

3.10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, а також учасники ІІ-ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. В протокол учневі виставляється максимальна кількість балів.

3.11. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.12. Учні-випускники 4-х класів, учні 5-8-х і 10-х класів, нагороджені Похвальним листом звільняються від конкурсних випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни яких визначає директор гімназії.

3.14. Учнів, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.


4. Порядок зарахування

4.1. Діти, які успішно пройшли конкурсні випробування зараховуються до гімназії на підставі рішення конкурсної комісії наказом директора гімназії.

4.2. Зарахування до гімназії проводиться до 20 червня, а в разі додаткового конкурсного прийому, не пізніше, як за тиждень до початку навчального року.

4.3. До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.4. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії, батьки (особи, які їх замінюють) і учні можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

4.5. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором гімназії, затверджується наказом  за погодженням з управлінням освіти Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації. Головою апеляційної комісії є директор гімназії або його заступник. Забороняється проведення додаткових конкурсів під час розгляду апеляцій.

4.6. Діти, які не з’явилися на навчання без поважних причин протягом  10 днів після початку навчального року, відраховуються з гімназії.

4.7. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання в інших загальноосвітніх школах.

Пошук

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архів записів

Друзі сайту

Освітній порталCopyright MyCorp © 2021